JE EIGEN HUIS ONTWERPEN

WERKWIJZE

Wil je je eigen huis ontwerpen? Aan de hand van de configurator stel je op onze website in 7 makkelijke stappen jouw droomhuis samen. Als je alle stappen doorlopen hebt, kun je contact met ons opnemen om een afspraak te maken. We laten je dan in onze showroom de tekeningen en materialen zien en nemen alle keuzemogelijkheden en prijzen nog een keer samen rustig door. Aan de hand van de onderstaande vragen en antwoorden hebben we het gehele proces weergegeven en uitgelegd. Wil je liever samen met ons je eigen huis ontwerpen? Neem dan contact met ons op. Wij staan voor je klaar.

Wil je je eigen huis ontwerpen? Stel in 7 simpele stappen jouw droomhuis samen. Kies eerst de vorm die op jouw kavel past, kies dan de gevel die je mooi vindt, een indeling van begane grond en verdieping die voor jou werkt en een afwerking die bij jou past. Je kunt direct zien hoe je droomhuis eruit ziet en wat de kosten zijn.

Op onze website kun je gemakkelijk je eigen huis ontwerpen in 7 stappen. Wij brengen dan meteen de kosten overzichtelijk in beeld. Het stappenplan is zo opgebouwd dat je eenvoudig en overzichtelijk je keuzes kunt maken zonder keuzestress. Waarin Lighthouse Living zich onderscheidt van anderen is dat wij onze huizen geheel afgewerkt kunnen opleveren in de stijl en sfeer die bij jou past en indien gewenst voorzien van een interieur styling advies.

 • Als je contact met ons opneemt via de website of telefonisch, zullen we jouw vraag zo volledig mogelijk beantwoorden. Je bent natuurlijk ook van harte welkom in onze showroom voor een kennismaking onder het genot van een kopje koffie. Hier kun je rustig de ontwerpen en alle opties bekijken evenals de materialen en verschillende afwerkingen waaruit je kunt kiezen.
 • Tijdens de eerste kennismaking zullen we jouw gemaakte keuzes en de mogelijkheden van de kavel bespreken. Wij zullen uiteraard adviseren bij het maken van alle keuzes. Hierbij kijken we naar het bestemmingsplan en het eventueel geldende beeld kwaliteitsplan.
 • Omdat de totale uitgaven voor het realiseren van jouw droomhuis van belang zijn, kunnen wij samen met jou een totaal investeringsplan opzetten.
 • Nadat al jouw wensen goed in beeld gebracht zijn en de opdracht is verleend, worden deze wensen vertaald in een definitief ontwerp.
 • Lighthouse Living  zorgt er dan voor dat jouw ontwerp getoetst wordt bij de gemeente. Bij een positief advies wordt het ontwerp uitgewerkt voor aanvraag omgevingsvergunning. Wij ontzorgen je tijdens het gehele vergunningstraject, dit geldt voor zowel de omgevingsvergunning voor de bouw van jouw woning alsmede voor een eventuele andere benodigde vergunningen.
 • Tijdens de procedure van de omgevingsvergunning beginnen wij met de voorbereiding van jouw droomhuis, zodat we zo min mogelijk tijd verliezen voordat we kunnen starten met de bouw.
 • Gedurende de bouwperiode word je op de hoogte gehouden van de status van de bouw van je huis. Dit doen wij via persoonlijke contactmomenten op de bouw en daarnaast kan je de laatste stand van zaken nazien op ons klantportaal. Op dit klantportaal vind je belangrijke data van je huis terug en het gehele bouwdossier. Bij de start van de bouw kunnen wij de verwachte datum van opleveren aangeven.
 • Vlak voor dat de daadwerkelijke oplevering word je op de hoogte gebracht en heb je ook de mogelijkheid om jouw huis met een expert van Vereniging Eigen Huis te laten opleveren.
 • Na oplevering worden de laatste opleverpunten zo spoedig mogelijk opgelost en is er een compleet digitaal dossier van je huis beschikbaar met alle belangrijke gegevens van jouw droomhuis.

Om je te helpen in het keuzeproces van het samenstellen van de afwerking hebben we diverse interieur-afwerkingspakketten voor je samengesteld. Je kunt kiezen uit onze Basic afwerking, onze Comfort afwerking of uit een van onze Exclusief sfeer pakketten. Binnen deze pakketten hebben we een selectie voor je gemaakt van sfeervolle bij elkaar passende materialen waaruit jij kunt kiezen.

NAAR DE PAKKETTEN

Bijkomende kosten zijn bijvoorbeeld:

 • Leges voor de gemeente ten behoeve van de omgevingsvergunning. Deze verschillen per gemeente en kunnen worden bekeken op de website bouwleges.nl.
 • Grondonderzoeken en andere onderzoeken die eventueel door de gemeente worden gevraagd ten behoeve van de omgevingsvergunning.
 • Aansluitkosten nutsbedrijven (gas, water, elektra en riolering). Deze kosten verschillen per regio.
 • Eventuele extra kosten voor een paalfundering of grondverbetering. De kosten zijn afhankelijk van de draagkracht van de grond.
 • Aanleg van eventuele tijdelijke bouw weg om de bouwlocatie te bereiken.
 • Tuinaanleg.
 • Voor het bouwen op kavels die meer dan een uur reizen van Blaricum liggen, zullen wij een reisvergoeding rekenen afhankelijk van de afstand.

Graag maken we samen met jou een financieel overzicht om alle kosten duidelijk in kaart te brengen.

Een van de uitgangspunten van Lighthouse Living is ontzorgd bouwen. Omdat het bouwen van je eigen huis en alles wat erbij komt kijken vaak best wat stress met zich mee kan brengen wil Lighthouse Living je zoveel mogelijk uit handen nemen tijdens het voorbereidingsproces en de bouw zelf. Zo kan jij je focussen op de leuke en spannende zaken van het bouwen van je eigen huis. Zo verzorgt Lighthouse Living alle documenten, tekeningen en aanvullende onderzoeken die nodig zijn voor de bouwaanvraag. Wij dienen de aanvraag voor je in onderhouden het contact met de gemeente en spreken met de welstand. We houden je uiteraard uitgebreid op de hoogte van de voortgang.

 • Na je eigen huis ontwerpen en gesprek met Lighthouse Living zal er na akkoord een overeenkomst tussen de koper en Lighthouse Living worden gesloten. Vervolgens zal er eerst een termijn in rekening gebracht worden voor het ontwerp en tekenwerk.
 • Hierna volgt de betaling van de totale aannemingssom in termijnen. Wij hanteren het volgende betaling schema (conform Bouw Garant).

10% Bij aanvang van de bouw

20% Ruwe begane grondvloer gereed

20% Ruwe verdiepingsvloer gereed

20% Dak van de woning waterdicht

20% Stuc- spuit en tegelwerk gereed

10% Bij oplevering

 

 • Of je gekozen ontwerp gebouwd kan worden op jouw kavel hangt helemaal af van het bestemmingsplan dat door de gemeente is opgesteld. Hier staan de spelregels in voor het bouwen. Bijvoorbeeld hoe hoog mag je bouwen hoeveel oppervlakte mag er bebouwd worden of hoeveel m3. Soms zijn er ook regels opgenomen over hoe het bouwwerk eruit moet zien of wat voor materiaal het moet hebben aan de buitenkant. Het is verstandig om het bestemmingsplan eerst te checken. Wij kunnen hierbij helpen en adviseren welk type het best bij jouw kavel past.
 • Om een Lighthouse Living huis te kunnen bouwen, is een kavel van minimaal rond de 380 m2 nodig. Dit is echter wel afhankelijk van wat er in het bestemmingsplan staat over de afstand die het bouwwerk moet hebben ten opzichte van de erfgrens.
 • De Lighthouse Living huizen zijn vrijstaande huizen. Dit moet wel mogelijk zijn op je kavel.
 • Voor de aankoop van een bouwkavel kan je bij de gemeente opvragen of de grond een woonbestemming heeft en wat de bebouwingsvoorschriften zijn. De gemeente kan namelijk richtlijnen vastleggen met betrekking tot goothoogte, nokrichting, inhoud, bouwstijl, etc.
 • Houd (naast afmeting en prijs) rekening met de ligging van de kavel ten opzichte van bestaande of toekomstige bebouwing in de omgeving. Ook de ligging ten opzichte van de zon en de infrastructuur met wegen, scholen en winkels, kunnen van doorslaggevende betekenis zijn bij de beslissing tot de aankoop van een bouwkavel.
 • Ga altijd ter plaatse de bouwkavel bekijken en laat je daarbij indien mogelijk door een deskundige ondersteunen.
 • Koop je een bouwkavel in een nieuwbouwplan van de gemeente, dan zorgt de gemeente vrijwel altijd voor een schoongrondverklaring. Koop je de bouwkavel niet van de gemeente, maar van een particulier, dan is de verkopende partij niet verplicht een zogenaamde schoongrondverklaring af te geven. Als je een bodemonderzoek wilt laten uitvoeren, komen die kosten voor je eigen rekening. Aangezien de grond nog in eigendom is bij de verkoper, mag een bodemonderzoek overigens alleen worden gedaan na instemming van de verkopende partij.

Wij bouwen onze Lighthouse Living huizen binnen het met rood aangegeven gebied op de kaart.

Voor het bouwen op kavels die meer dan een uur reizen van Blaricum liggen, zullen wij een reisvergoeding rekenen afhankelijk van de afstand.

Lighthouse Living biedt je in samenwerking met de uitvoerende aannemer de mogelijkheid om je woning onder nieuwbouwgarantie van Woningborg te laten bouwen.

Het Certificaat Nieuwbouw biedt u als koper een aantal belangrijke zekerheden.

De afbouwwaarborg

Gaat uw bouwondernemer gedurende de bouw onverhoopt failliet, dan zorgt Woningborg voor de afbouw van uw woning. Is het afbouwen om wat voor reden dan ook onmogelijk, dan verstrekken wij u een schadeloosstelling. In dit geval conform de vastgestelde regels in de voor u van toepassing zijnde Garantie- en waarborgregeling.

De herstelwaarborg

De bouwonderneming garandeert de kwaliteit van de woning. Als zich een gebrek voordoet, herstelt de bouwonderneming dit gebrek als dit onder de garanties valt. De meeste onderdelen van de woning hebben een garantietermijn tot 6 jaar en 3 maanden na de oplevering. Maar bij ernstige technische gebreken is de garantietermijn zelfs 10 jaar en 3 maanden. Voor een aantal onderdelen geldt een beperkte garantietermijn. Woningborg waarborgt deze garantieverplichtingen van de bouwonderneming.

http://www.woningborggroep.nl/woningborg/home/

Energiezuinig bouwen is belangrijk voor een duurzame toekomst maar kan ook een financieel voordeel opleveren voor je energierekening.

Hoe energiezuinig je huis is wordt berekend door middel van de EPC waarde van je huis.

Wat is EPC?

EPC staat voor energie prestatie coëfficiënt en zegt iets over hoe zuinig een gebouw is. Hoe zuiniger een gebouw, hoe lager de EPC waarde.

De overheid vindt het belangrijk dat gebouwen zo zuinig mogelijk zijn, daarom is er in 1995 een wet in het leven geroepen die verplicht dat alle nieuwbouw minimaal aan een bepaalde EPC norm moet voldoen. De EPC norm is vastgesteld aan de hand van de energetische efficiëntie van een typisch woonhuis uit 1990. Deze ‘modelwoning’ heeft als EPC-waarde 1,0 meegekregen en wordt sindsdien als referentie aangehouden.

Wanneer de EPC waarde van een huis 0,4 is, betekent dit dat het huis 40% van de energie gebruikt ten opzichte van dit huis uit 1990. Om de EPC-waarde te bepalen, wordt alleen het energieverbruik gemeten dat direct te maken heeft met het gebouw. Denk daarbij aan:

Isolatie

Verwarmen en koelen

Ventileren

Warm tapwater

Verlichting

 

Al het andere verbruik is geen onderdeel van de EPC van het gebouw, zoals het gebruik van televisie, keukenapparatuur, of in het geval van bedrijven de productie of andere elektrische apparaten.

De EPC-eis voor huizen is in de loop der jaren steeds naar beneden aangepast. Om een bouwvergunning te krijgen voor een nieuwbouwhuis is het behalen van de EPC verplicht.

1-1-1996               1,4

1-1-1998               1,2

1-1-2000               1,0

1-1-2006               0,8

1-1-2011               0,6

1-1-2015               0,4

1-1-2020               BENG, Bijna Energie Neutraal

Als je een Interieur styling advies bestelt ontvang je:

 • Verschillende moodboards (sfeer voorbeelden) van woonruimtes, eetkamer en of kinderkamer.
 • Concreet advies wat betreft meubels en accessoires
 • Advies voor kleuren en behang
 • Shoppinglist waarop je de winkels, prijzen, afmetingen en productcodes terugvindt van alle items die je nodig hebt.

Met de interieurstyling pakketten kun je zelf heel gemakkelijk de styling van topstylisten in jouw huis realiseren.